Odpust ku czci MB Różańcowej w Bielawie Górnej

„Bądź pozdrowiona, Maryjo, pełna łaski, Pan z Tobą; błogosławiona jesteś między niewiastami” (Łk 1,28) – to słowa, którymi Archanioł Gabriel zwrócił się do Maryi podczas Zwiastowania, opisanego przez ewangelistę Łukasza. Słowa Pozdrowienia Anielskiego były jednym z przejawów pobożności maryjnej, która obecna była w duchowości chrześcijańskiej praktycznie od samego początku. Modlitwę tę również powtarzano sto pięćdziesiąt razy, analogicznie do powtarzania Ojcze nasz. Nazwano ją Psałterzem Maryi Panny.

Dopiero w połowie XIV wieku kartuzi jako pierwsi zaczęli do tej formy Pozdrowienia Anielskiego dołączać słowa Elżbiety z ewangelicznej sceny Nawiedzenia: „Błogosławiony jest owoc żywota Twojego, Jezus” (por. Łk 1,42) oraz prośbę: „Módl się za nami grzesznymi teraz i w godzinę śmierci naszej”. Tak też ukształtowała się znana dzisiaj modlitwa Zdrowaś Maryjo.

Połączenie modlitw Ojcze nasz i Zdrowaś Maryjo w różańcu oraz jego podział na „dziesiątki” również zawdzięczamy kartuzom, a dokładniej ich wspólnocie z Kolonii, w której narodził się zwyczaj odmawiania jednego Ojcze nasz co dziesięć Zdrowaś.

Ta cudowna modlitwa towarzyszy również naszej wspólnocie, a zwłaszcza parafianom z Bielawy Górnej i Strzelna, bowiem tamtejszy kościół nosi wezwanie właśnie Matki Bożej Różańcowej.

Dziś przeżywaliśmy odpust ku czci Matki Bożej Różańcowej. Uroczystej Mszy św. odpustowej przewodniczył dziekan naszego dekanatu ks. Kan. Krzysztof Słabicki.

Mszę św. swoją obecnością uświetniła również Nasza schola wraz z opiekunkami p. Angeliką Michaluk, Martą Majkowską oraz Anną Rzeszutek.

Bezpośrednio po Mszy św. poszliśmy w procesji odpustowej za Najświętszym Sakramentem, na zakończenie której celebrans udzielił nam błogosławieństwa.

Na zakończenie uroczystości odpustowych dziewczynki ze scholii postanowiły podziękować p. Angelice za trud i poświęcenie, za dobre słowo, którego nigdy nie brakuje, za okazywaną dobroć i życzliwość, za wszystko co robi, aby wspólnie z dziećmi ubogacać liturgię śpiewem. Cieszymy się, że są wśród nas osoby, które bezinteresownie poświęcają swój czas i wkładają całe serce, aby przygotować dzieci do wielbienia Boga poprzez śpiew w czasie eucharystii. Już w starożytności bowiem św. Augustyn powiedział, że kto śpiewa, dwa razy się modli!

Poniżej fotorelacja p. Anny Wojciechowskiej oraz p. Anny Rzeszutek

Brak możliwości komentowania.