Żywy Różaniec

 

1 Róża Różańcowa

Zelatorka: Szałapata Karolina

 1. Bednarczuk Jadwiga
 2. Blatkiewicz Irena
 3. Burda Czesława
 4. Gęsiewicz Bronisława
 5. Gołębiowska Bronisława
 6. Grządko Maria
 7. Jurków Irena
 8. Kania Teresa
 9. Kitajgrodzka Anna
 10. Kołtowska Józefa
 11. Kosińska Aniela
 12. Kozioł Józefa
 13. Kulesza Maria
 14. Mazur Bronisława
 15. Mączka Karolina
 16. Sołtys Celina
 17. Szałapata Karolina
 18. Szałapata Maria
 19. Wyspiańska Maria
 20. Zator Maria
2 Róża Różańcowa

Zelatorka: Kos Anna

 1. Bartel Bogusława
 2. Buczkowska Anastazja
 3. Grządko Krystyna
 4. Grześków Stanisława
 5. Jańczak Mariola
 6. Kapnik Henryka
 7. Kaźmirak Anna
 8. Kielusiak Janina
 9. Kos Anna
 10. Kutrowska Aniela
 11. Mączka Danuta
 12. Michalska Teresa
 13. Obruśnik Renata
 14. Okrzyńska Emilia
 15. Olbert Stanisława
 16. Peterman Teresa
 17. Skrętowska Czesława
 18. Tarko Leokadia
 19. Wilk Cecylia
 20. Żółta Maria
3 Róża Różańcowa

Zelatorka: Piechurska Emilia

 1. Czaplińska Jadwiga
 2. Grabowska Elżbieta
 3. Grabowska Wanda
 4. Kelner Maria
 5. Kozłowska Józefa
 6. Kramarzewska Janina
 7. Kutrowska Stanisława
 8. Łuczyńska Jadwiga
 9. Łukasik Małgorzata
 10. Majowska Adela
 11. Makowiecka Irena
 12. Medyńska Mariola
 13. Mostowska Danuta
 14. Pawluk Józefa
 15. Piechurska Emilia
 16. Tarka Grażyna
 17. Włoszczyk Maria
 18. Wojciechowska Alina
4 Róża Różańcowa

Zelatorka: Czarna Franciszka

 1. Baran Jadwiga
 2. Bednarczuk Maria
 3. Blatkiewicz Anna
 4. Czarna Franciszka
 5. Grocholska Czesława
 6. Grześków Czesława
 7. Grześków Maria
 8. Kędzierewicz Danuta
 9. Kowalczyk Maria
 10. Łuczyńska Irena
 11. Łukasik Marta
 12. Medyńska Karolina
 13. Medyńska Patrycja
 14. Nowak Bożena
 15. Oparowska Krystyna
 16. Pyczyńska Jadwiga
 17. Rojek Krystyna
 18. Skrętowska Maria
 19. Sroczek Danuta
 20. Szymankowska Halina
5 Róża Różańcowa

Zelatorka: Zarobna Wanda

 1. Bagińska Janina
 2. Dereń Bogusława
 3. Koncur Bronisława
 4. Kujawa Zofia
 5. Kujda Władysława
 6. Kutrowska Krystyna
 7. Kutrowska Mirosława
 8. Łuczyńska Stanisława
 9. Okrzyńska Jadwiga
 10. Pawluk Anna
 11. Rojek Grażyna
 12. Sawicka Wanda
 13. Siedlak Stanisława
 14. Sołtys Anna
 15. Stachurska Elżbieta
 16. Szpurka Helena
 17. Tłuszcz Kazimiera
 18. Wróblewska Józefa
 19. Wyszyńska Stanisława
 20. Zoryło Melania
6 Róża Różańcowa

Zelatorka: Grabowska Danuta

 1. Błauciak Jolanta
 2. Dudarz Anna
 3. Dudarz Beata
 4. Grabowska Anna
 5. Grabowska Danuta
 6. Grela Beata
 7. Grześków Halina
 8. Guz Izabela
 9. Kitajgrodzka Izabela
 10. Kleszczyńska Anna
 11. Kotkowska Ryszarda
 12. Kulesza Joanna
 13. Makowiecka Joanna
 14. Papla Krystyna
 15. Przybysz Teresa
 16. Sawicka Dagmara
 17. Słobodzian Danuta
 18. Wojciechowska Małgorzata
 19. Wyszyńska Anna
 20. Zubel Teresa
Męska Róża Różańcowa

Zelator: Bodurka Lech

 1. Baran Dominik
 2. Baran Wiesław
 3. Błauciak Waldemar
 4. Bodurka Lech
 5. Grabowski Henryk
 6. Grabowski Marek
 7. Grabowski Wiesław
 8. Kleszczyński Grzegorz
 9. Kozłowski Stanisław
 10. Kutrowski Andrzej
 11. Kutrowski Krzysztof
 12. Nadolny Marian
 13. Obruśnik Kazimierz
 14. Papla Franciszek
 15. Pawluk Rafał
 16. Pyczyński Bolesław
 17. Rzeszutek Mariusz
 18. Siemaszko Łukasz
 19. Wojciechowski Czesław
 20. Kulesza Grzegorz

Zmarli członkowie róży:

 1. śp. Borkowski Zbigniew
 2. śp. Kutrowski Antoni
Róża Różańcowa - Bielawa Górna

Zelator: Biadasiewicz Maria

 1. Biadasiewicz Maria
 2. Cyka Maria
 3. Gasińska Janina
 4. Grześków Stanisława
 5. Grześków Zofia
 6. Jadach Maria
 7. Jadach Pelagia
 8. Kopaczyńska Julia
 9. Kopaczyńska Małgorzata
 10. Kozioł Józefa
 11. Krzysiek Irena
 12. Marcinowska Anna
 13. Michałowicz Stanisława
 14. Owsik Bożena
 15. Pałyga Helena
 16. Radojević Renata
 17. Rewko Halina
 18. Superson Teresa
 19. Świderska Janina
 20. Żak Bogumiła
Róża Różańcowa - Strzelno

Zelator: Krystyna Kata

 1. Chmielowiec Janina
 2. Chodor Krystyna
 3. Godyń Anna
 4. Hałdaś Grażyna
 5. Jadach Grażyna
 6. Kaczewska Eugenia
 7. Kata Krystyna
 8. Kotulska Józefa
 9. Moczydlak Maria
 10. Piasecka Krystyna
 11. Pięta Ewa
 12. Romańska Regina
 13. Storczyk Maria

Dane przekazane przez Zelatorów poszczególnych Róż Różańcowych.

Brak możliwości komentowania.