Chrzest Święty

Chrzest Święty

“Chrzest jest fundamentem całego życia chrześcijańskiego i bramą otwierającą dostęp do innych sakramentów” (KKK 1213)

 

Dwa tygodnie przed chrztem należy zgłosić się do kancelarii parafialnej z odpisem aktu urodzenia dziecka, świadectwem ślubu kościelnego (jeśli był poza parafią zamieszkania) oraz świadectwem moralności chrzestnych wystawionym przez duszpasterza parafii, w której mieszkają.

Przed chrztem zarówno rodzice (o ile stan prawny im na to pozwala) jak i rodzice chrzestni powinni przystąpić do sakramentu pojednania.

W czasie Mszy św. należy przystąpić do Komunii św. Dobrze jest ofiarować tę Komunię w intencji dziecka.

 

Rodzicami chrzestnymi mogą być ci, którzy:

  • ukończyli 16 rok życia,
  • przyjęli Sakrament Pokuty, Eucharystii i Bierzmowania,
  • są praktykującymi katolikami i prowadzą życie zgodne z zasadami wiary,
  • chrzestnymi nie mogą być osoby żyjące w małżeństwie bez ślubu kościelnego,
    a także ci z młodzieży, którzy nie uczęszczają na katechizację.

WAŻNE INFORMACJE:

Należy przedłożyć duszpasterzowi w kancelarii parafialnej następujące dokumenty:

  1.     Akt urodzenia z Urzędu Stanu Cywilnego;
  2.     Świadectwa bierzmowania dla osób mających podjęć się godności chrzestnej(nego);
  3.     Świadectwo z parafii dla osób mających podjąć się godności chrzestnej(nego) stwierdzające, że osoby są wierzącymi i praktykującymi katolikami;

 

Do chrztu przygotowujemy także:

– białą szatę

– świecę

Przed udzieleniem sakramentu Chrztu duszpasterz wyda karteczki do spowiedzi św. dla rodziców dziecka i chrzestnych, aby przed tym ważnym dla dziecka i całej rodziny wydarzeniem przystąpili oni do sakramentu Pokuty.

Pamiętamy przy tym, aby nie pozostawiać Spowiedzi św. na ostatnią chwilę lub dzień sakramentu Chrztu. Należy zaplanować spowiedź św. z odpowiednim wyprzedzeniem w dzień powszedni, aby unikać pośpiechu lub roztargnienia. Podpisane przez spowiedników karteczki przynosimy do zakrystii przed Mszą św. w dniu udzielenia sakramentu Chrztu św.

Brak możliwości komentowania.