I Komunia Święta

Eucharystia – I Komunia Święta

“Eucharystia jest źródłem i zarazem szczytem całego życia chrześcijańskiego” (KKK 1324)

 

Pierwsza Spowiedź i Komunia Św. dzieci w naszej Parafii odbywa się w klasie trzeciej szkoły podstawowej. Termin ustalany jest z rodzicami na spotkaniu organizacyjnym.

Podstawowe przygotowanie do przyjęcia Pierwszej Komunii św. odbywa się w ramach katechizacji szkolnej. Dzieci, które uczą się w szkołach poza terenem Parafii, a przynależą do naszej wspólnoty parafialnej winny być wcześniej zgłoszone przez rodziców. W terminie wyznaczonym przez przygotowującego księdza należy dostarczyć świadectwo chrztu dziecka – zwolnieni są ci, których dzieci były chrzczone w naszej parafii.

Rodziców wraz z dziećmi zachęcam do uczestniczenia, przez cały rok w niedzielnej Mszy św. w czasie której, kierowane jest specjalne słowo do dzieci a po zakończeniu liturgii przekazywane są bieżące informacje.

Eucharystia stanowiąca duszę całego życia chrześcijańskiego jest pokarmem duchowym, z którego czerpiemy wewnętrzną moc do dawania świadectwa. Wszystko może zostać objęte Eucharystią i żadne troski rodzinne czy inne sprawy nie powinny pozostawać poza sferą życia duchowego, bowiem cały świat jest obecny w sprawowanej Eucharystii. Sprawdzianem prawdziwej odnowy naszej chrześcijańskiej duchowości jest ożywienie i pogłębienie kultu eucharystycznego.

Słowa Jana Pawła II

Brak możliwości komentowania.