Duszpasterze

Księża pracujący w parafii

 

Ks. Krzysztof Sikora – od czerwca 2017

Święcenia kapłańskie przyjął w 1995 roku.

 

 

 

 

Ks. Mieczysław Panońko – od listopada 2000 do czerwca 2017

Święcenia kapłańskie przyjął w 1973 roku.

 

 

 Ks. Prałat Stanisław Zając – od roku 1968 do listopada 2000

(† 31.03.2017 – spoczywa na Cmentarzu Komunalnym w Czerwonej Wodzie)

Brak możliwości komentowania.