Kronika parafii

Wikariat Czerwona Woda był filią parafii Węgliniec do 1966 roku, w której proboszczami byli:

  • Początkowo po wojnie parafia była obsługiwana przez kapłana narodowości niemieckiej
  • Ks. Ludwig Gilewski (1946 – 1951)
  • Ks. Andrzej Jankowski (1951 – 1955)
  • Ks. Emil Pisarski (1955 – 1958)
  • Ks. Prałat Bronisław Maślanka (od 1958 roku)

1960 roku – odbyły się Misje Święte

1966 roku – nawiedzenie obrazu Matki Boskiej Częstochowskiej w Czerwonej Wodzie.

1968 roku – dekretem Kurii Arcybiskupiej wikariuszem parafii Węgliniec z przeznaczeniem do obsługi kościoła w Czerwonej Wodzie został mianowany ks. Stanisław Zając

1971 roku – Kuria Arcybiskupia we Wrocławiu mianowała ks. Stanisława Zająca Reliktorem kościoła w Czerwonej Wodzie i poleciła obsługę wiernych w Bielawie Górnej.

12.04.1972 – dekretem Arcybiskupa Ordynariusza we Wrocławiu została oficjalnie erygowana rzymsko-katolicka parafia pod wezwaniem Wniebowzięcia Najświętszej Marii Panny w Czerwonej Wodzie. W skład parafii weszły:

  • Czerwona Woda
  • Bielawa Górna
  • Strzelno

1973 roku – wybudowanie przy plebanii Sali dla potrzeb katechizacji dzieci i młodzieży

1974 roku – przebudowa prezbiterium kościoła

1975 roku – przebudowa i przystosowanie kościoła do nowej liturgii

22.11.1975 – uroczysta konsekracja ołtarza

1976 roku – ustawienie we wnętrzu kościoła nowych ław z podłogą drewna modrzewiowego.

1977 roku – przełożenie dachu kościelnego

1980 roku – poświęcenie nowej Drogi Krzyżowej

1981 roku – remont kościoła filialnego w Bielawie Górnej

1983 roku – włamanie do kościoła w Czerwonej Wodzie, kradzież kielicha mszalnego i puszki do rozdzielania komunii świętej

1985 roku – pokrycie dachu kościoła parafialnego miedzianą blachą

1986 roku – pokrycie dachu kościoła filialnego w Bielawie Górnej dachówką ceramiczną

1992 – 1998 – budowa Domu Parafialnego

26.05.1998 – poświęcenie nowego Domu Parafialnego przez ks. Biskupa dr Tadeusza Rybaka

1999 roku – zakończenie prac przy wyposażaniu Domu Parafialnego

2000 roku:

–        prośba ks. Prałata Stanisława Zająca skierowana do ks. Biskupa Ordynariusza w Legnicy o zwolnienie z obowiązków proboszcza z powodu złego stanu zdrowia

–        przychylenie się ks. Biskupa Ordynariusza do prośby ks. Proboszcza Stanisława Zająca i wyrażenie zgody na przeniesienie się do Domu Księży Emerytów w Legnicy

–        06.11.2000 – powołanie przez ks. Biskupa Ordynariusza w Legnicy ks. Mieczysława Panońkę (proboszcza parafii Olszyna Lubańska) na proboszcza w parafii Czerwona Woda

2001 roku:

–        01.04.2001 – poświęcenie kaplicy przedpogrzebowej

–       17.06.2001 – nabożeństwo ekumeniczne z udziałem pastora z Monachium (syna byłego pastora Czerwonej Wody), oraz poświęcenie pomnika, na którym widnieje napis:

„ Z miłością i nadzieją pamiętamy o ofiarach przemocy i niesprawiedliwości”

Byli i obecni mieszkańcy Czerwonej Wody i Rothwasser

–         15.08.2001 – msza święta koncelebrowana pod przewodnictwem ks. Prałata Stanisława Zająca w uroczystość Wniebowzięcia Najświętszej Marii Panny

03.06.2002 – wizytacja ks. Biskupa Pomocniczego Diecezji Legnickiej Stefana Regmunta w parafii Czerwona Woda:

  • Udzielenie bierzmowania
  • Spotkanie z młodzieżą, gronem pedagogicznym i Radą Parafialną

26.05.2003 – uroczyste obchody 30 rocznicy święceń kapłańskich ks. proboszcza Mieczysława Panońko

2003 roku – podczas trwającego adwentu, powstanie grup różańcowych wśród młodzieży i dorosłych odmawiających wspólnie w pierwszy czwartek miesiąca różaniec do Krwi Chrystusa

02.04.2005 – modlitwy w intencji zmarłego Ojca Świętego Jana Pawła II

2006 roku – uroczysta poświęcenie pomnika przybycie do Czerwonej Wody ludności wysiedlonej z kresów południowo-wschodnich

01.07.2007 – zakończenie prac remontowych wewnątrz kościoła, w tym renowcja, złocenie i srebrzenie tabernaculum

13.07.2008 – msza święta z okazji 65 rocznicy mordu Polaków na kresach wschodnich, złożenie kwiatów pod pomnikiem

2011 roku:

–         zakończenie prac remontowych dachu kościelnego

–         ułożenie kostki brukowej na głównej alejce cmentarnej

Brak możliwości komentowania.