Małżeństwo

Małżeństwo

“Przymierze małżeńskie, przez które mężczyzna i kobieta tworzą ze sobą wspólnotę całego życia, skierowaną ze swej natury na dobro małżonków oraz do zrodzenia i wychowania potomstwa, zostało między ochrzczonymi podniesione przez Chrystusa Pana do godności sakramentu” (KKK 1601)

 

Narzeczeni powinni zgłosić zamiar zawarcia małżeństwa w Kancelarii Parafialnej przynajmniej trzy miesiące przed planowanym terminem ślubu. Wówczas otrzymają potrzebne informacje dotyczące wszelkich formalności związanych z zawarciem małżeństwa.

Na miesiąc przed ślubem podczas kolejnego spotkania w kancelarii muszą przedłożyć następujące dokumenty:

 • dowód osobisty,
 • aktualne Świadectwo Chrztu (z datą do trzech miesięcy wstecz),
 • Świadectwo Bierzmowania (jeżeli nie ma potwierdzenia tego sakramentu na Świadectwie Chrztu),
 • Świadectwo religii z ostatniej klasy Szkoły Średniej,
 • Świadectwo ukończenia konferencji dla narzeczonych + poradnictwo rodzinne,
 • Zaświadczenie z Urzędu Stanu Cywilnego (w przypadku “ślubu konkordatowego”),
 • dane świadków sakramentu (imię, nazwisko, wiek, adres zamieszkania).

 

WAŻNE INFORMACJE:

 

Dokumenty przygotowujące spisanie protokołu przedmałżeńskiego:

 

 • Akt stanu wolnego z Urzędu Stanu Cywilnego;
 • Świadectwa chrztu nie starsze niż 3 miesiące od daty wydania;
 • Świadectwa bierzmowania;
 • Świadectwa I Komunii św.;
 • Świadectwo ukończenia nauk przedmałżeńskich zawierające także stwierdzenie, że narzeczeni skorzystali z indywidualnego poradnictwa rodzinnego;
 • Jeśli narzeczeni nie są z miejscowej parafii, to pozwolenie z jednej parafii zamieszkania (narzeczonej lub narzeczonego);

 

Dokumenty, które należy dostarczyć w przygotowaniu bezpośrednim:

 

 • Zaświadczenie o wygłoszonych zapowiedziach (z innych parafii), które wydaje duszpasterz spisujący protokół przedmałżeński;
 • Kartki stwierdzające, że narzeczeni przystąpili do sakramentu Pokuty dwukrotnie: pierwszy raz po zgłoszeniu się w kancelarii i spisaniu protokołu, drugi raz tuż przed uroczystością sakramentu Małżeństwa;
 • Kartki stwierdzające, że świadkowie sakramentu Małżeństwa przystąpili do sakramentu Pokuty.

 

Świadkami małżeństwa powinni być ludzie wierzący, którzy także przystąpią wcześniej do Spowiedzi św. i poprzez świadectwo autentycznego życia chrześcijańskiego będą wspomagać narzeczonych a później nowożeńców przykładem głębokiej religijności opartej na Chrystusie. Przypominamy, że świadkami nie powinny być osoby, które nie mogą przystąpić do Spowiedzi św. i Komunii św. (np. żyjący w konkubinacie bez sakramentu małżeństwa). Takie osoby nie powinny być zapraszane do godności świadka katolickiego małżeństwa!

Brak możliwości komentowania.