Zarządzenie Biskupa Legnickiego

Drodzy Parafianie!

Zapraszamy do zapoznania się z Zarządzeniem Biskupa Legnickiego, które reguluje sprawy duszpasterskie w Parafiach w czasie pandemii.

W dokumencie znajdują się również szczegółowe wytyczne odnośnie przeżywania Triduum Paschalnego.

Brak możliwości komentowania.