Wskazania na okres Adwentu

1. Niedziele Adwentu mają pierwszeństwo przed wszystkimi świętami Pańskimi i przed wszystkimi uroczystościami. Przypadające na niedziele uroczystości przenosi się na poniedziałek (ONRLiK 5). Jeżeli obchód patrona lub tytułu kościoła (w kościołach parafialnych: odpust) przypada w niedzielę okresu Adwentu, nie wolno użyć formularza i czytań odpustowych, chyba że jest zezwolenie Stolicy Apostolskiej, jak to zdarza się w przypadku Niepokalanego Poczęcia (na prośbę Konferencji Episkopatu). Na tzw. „sumie odpustowej” można dostosować do okazji następujące elementy: homilię, modlitwę powszechną, pieśni o tytule lub świętym, imię świętego w modlitwie eucharystycznej, procesję teoforyczną, śpiew Te Deum i błogosławieństwo Najświętszym Sakramentem.

2. Kwiaty. W Okresie Adwentu należy zdobić ołtarz kwiatami z umiarem odpowiadającym charakterowi tego czasu, bez uprzedzania pełnej świątecznej radości płynącej z Narodzenia Pańskiego. Dekoracja kwiatowa zawsze winna być umiarkowana. Radzi się ją umieszczać nie na mensie ołtarza, ale raczej obok niego. (Zob. OWMR 305).

3. Roraty. W okresie Adwentu, we wszystkich kościołach i kaplicach publicznych może być sprawowana jedna Msza wotywna o NMP, zwana Roratnią (Biały, Msza o NMP, Mszał s. 9”, pf NMP nr 58 lub Adwentowa II; zob. także „Formularze dodatkowe” na końcu Kalendarza). Mszy tej nie wolno jednak odprawiać w niedziele i uroczystości. Ze względów duszpasterskich roraty mogą być odprawione w godzinach wieczornych (Dekret Prymasa Polski nr 2885/69). Nie zaleca się śpiewu „Chwała”. Iluminacji kościoła można dokonać po antyfonach roratnich przed znakiem Krzyża.

4. Roraty i „Chwała na wysokości”. Odnośnie śpiewania „Chwała na wysokości” podczas Rorat należy pamiętać, że choć można je wykonać, to jednak nie jest to śpiew obowiązkowy i że hymn „Chwała” po to zawiesza się w niedziele Adwentu, aby pełniej wybrzmiał on w Noc Narodzenia Pańskiego.

5. W dni powszednie Adwentu nie wolno celebrować Mszy św. z formularza za zmarłych, za wyjątkiem pogrzebu oraz okazji szczególnych: w 1. rocznicę śmierci lub po otrzymaniu wiadomości o śmierci.

6. Wieńce i świece adwentowe można pobłogosławić w czasie Mszy 1. niedzieli Adwentu albo w czasie specjalnego nabożeństwa zgodnie z obrzędem zawartym w OB nr 1273 – 1279.

7. Obrzęd błogosławieństwa opłatków może być sprawowany w kościele w dogodnym dniu przed uroczystością Narodzenia Pańskiego albo w dniu 24 grudnia po modlitwie po Komunii lub w domu rodzinnym przed rozpoczęciem wieczerzy wigilijnej zgodnie z OB nr 1280 – 1286.

Powyższe wskazania zostały przygotowane przez ks. dr. Marka Kluwaka i są zawarte w „Kalendarzu liturgicznym diecezji legnickiej. Anno Domini 2020/2021″

źródło: diecezja.legnica.pl

Brak możliwości komentowania.