Nowe okna w kościele w Bielawie Górnej

Spróchniałe szprosy i ramy, odpadający kit, wypadające szybki, hałas przy najmniejszym powiewie wiatru, nieszczelność i nieestetyczny wygląd. -Wymiana stolarki okiennej w naszym kościele, stała się koniecznością. 10 czerwca wstawiono pięć nowych drewnianych okien.

Nasz kościół jest wpisany do rejestru zabytków a to oznacza , że okna powinny być wykonane z odpowiedniego materiału ( w tym przypadku z drewna) i utrzymywać się w określonej estetyce ( nasze posiadają szprosy i są zwieńczone łukami).

Gromadzenie środków finansowych, uzyskanie odpowiednich pozwoleń ( przez ks. Proboszcza) a także indywidualne zlecenie u producenta, okazało się być bardzo czasochłonne. Od przyszłego tygodnia realizowane będą prace wykończeniowe. Na tę chwilę inwestycja pochłonęła ok. 39000 zł.

Serdecznie dziękujemy Pani Grażynie Jadach oraz Państwu Krystynie i Jerzemu Chodor za przygotowanie i zabezpieczenie wnętrza naszej świątyni przed rozpoczęciem prac, Państwu Rozalii i Piotrowi Mentlak , Państwu Halinie i Ryszardowi Rewko oraz Julii i Angelice Michaluk za posprzątanie po ich zakończeniu .

Brak możliwości komentowania.