50-lecie Parafii połączone z Sakramentem Bierzmowania (GALERIA)

2 maja 2022 roku to dzień szczególny dla naszej Parafii. Tego właśnie dnia świętowaliśmy 50. rocznicę ustanowienia Parafii pw. Wniebowzięcia NMP w Czerwonej Wodzie.

12 kwietnia 1972 roku Arcybiskup Bolesław Kominek, Ordynariusz Wrocławski wydał dekret erygujący Rzymskokatolicką Parafię pod wezwaniem Wniebowzięcia NMP w Czerwonej Wodzie.

Na chwałę Boga Wszechmogącego oraz na pożytek Kościoła św. i dobra duchowego wiernych parafii Węgliniec i Wykroty, zarządzamy i podajemy do wiadomości co następuje: Mając na uwadze potrzeby duszpasterskie parafian w Czerwonej Wodzie, po wysłuchaniu zdania Rady Kapłańskiej (…) oraz zainteresowanych stron (…) ERYGUJEMY niniejszym rzymskokatolicką parafie pod wezwaniem Wniebowzięcia NMP przy kościele Wniebowzięcia NMP w Czerwonej Wodzie

Do roku 1966 Czerwona Woda była filią Parafii Węgliniec. W tymże roku z inicjatywy ks. Prałata Bronisława Maślanki oraz na prośbę wiernych z Czerwonej Wody Kuria przydzieliła na stałe ks. Jerzego Porzeźińskiego, który duszpasterzował do roku 1968.

Dekretem Kurii Arcybiskupiej 1 lipca 1968 roku wikariuszem parafii Węgliniec z przeznaczeniem do obsługi kościoła w Czerwonej Wodzie mianowany został ks. Stanisław Zając.

W maju 1971 roku, po śmierci ks. Jana Schmidta, proboszcza z Wykrot. Wtedy to do obsługi duszpasterskiej księdza z Czerwonej Wody został przydzielony kościół filialny w Bielawie Górnej.

12 kwietnia 1972 ks. Stanisław Zając zostaje mianowany proboszczem nowoutworzonej parafii w Czerwonej Wodzie, gdzie pracuje do roku 2000. Po przejściu na emeryturę ks. Zając zamieszkał w Domu Księży Emerytów w Legnicy.

W roku 2000 proboszczem parafii zostaje mianowany ks. Mieczysław Panońko. W Czerwonej Wodzie pracuje przez 17 lat, do roku 2017.

Od 2017 roku proboszczem Parafii jest ks. Krzysztof Sikora.

Uroczystościom Jubileuszowym przewodniczył J.E. Ks. Bp Andrzej Siemniewski, biskup legnicki. W Mszy Świętej koncelebrowanej uczestniczyli również księża związani z naszą Parafią, księża z Dekanatu Węgliniec oraz przyjaciele obecnego proboszcza. W koncelebrze mogliśmy zobaczyć ks. Mieczysława Panońko, naszego poprzedniego proboszcza oraz ks. Ryszarda Reputałę, który pochodzi z Węglińca. Swoją obecnością zaszczycili nas również: ks. Paweł Wołczański – dziekan dekanatu Węgliniec, ks. Sławomir Kowalski – v-ce dziekan, proboszcz Parafii Wykroty, ks. Krzysztof Słabicki – dziekan dekanatu Nowogrodziec, ks. Krzysztof Żądło – proboszcz ze Starego Węglińca, ks. Paweł Jagusz – proboszcz z Dłużyny, ks. Andrzej Duda – rezydent z Węglińca, ks. Jan Misiurek – proboszcz z Wojciechowa, ks. Mieczysław Jackowiak – rezydent z Lubania, ks. Jacek Saładucha – proboszcz z Zebrzydowej.

W uroczystej Mszy św. uczestniczyły również poczty sztandarowe Ochotniczej Straży Pożarnej w Czerwonej Wodzie oraz Szkoły Podstawowej im. Jana Pawła II w Czerwonej Wodzie.

Oprawę muzyczną uroczystości zapewniła Orkiestra Reprezentacyjna KWB Turów oraz Nasza Schola.

W czasie Mszy św. 49 osób z naszej Parafii oraz Parafii w Starym Węglińcu przyjęło Sakrament Bierzmowania z rąk ks. biskupa Andrzeja Siemieniewskiego.

Brak możliwości komentowania.