Sprawozdanie finansowe Rady Parafialnej oraz Rady Kościoła z Bielawy Górnej.

Drodzy Parafianie!

Poniżej zamieszczamy sprawozdania finansowe za rok 2022 Rady Parafialnej z Czerwonej Wody oraz Rady Kościoła z Bielawy Górnej.

Sprawozdanie Rady Parafialnej w Czerwonej Wodzie przygotowała p. Teresa Przybysz, natomiast sprawozdanie Rady Kościoła z Bielawy Górnej przygotowała p. Grażyna Jadach.

Brak możliwości komentowania.